Spark Club Nederland

Welkom op het forum van de Spark Club Nederland.
Wordt lid en help dit forum mooi te maken.
Heb je verstand van fora en Sparks en wil je het team komen versterken?
Meld je dan bij een van de beheerders.

Het SCN tean.

Word lid van het forum, het is snel en gemakkelijk

Spark Club Nederland

Welkom op het forum van de Spark Club Nederland.
Wordt lid en help dit forum mooi te maken.
Heb je verstand van fora en Sparks en wil je het team komen versterken?
Meld je dan bij een van de beheerders.

Het SCN tean.

Spark Club Nederland

Wilt u reageren op dit bericht? Maak met een paar klikken een account aan of log in om door te gaan.
Spark Club Nederland

It all starts with a Spark !!!

Deze Spark Club is in aanbouw. Wij zoeken nog mensen die hierbij willen helpen. Heb je daar zin in? Meld je dan aan bij 1 van de beheerders.

  de forumregels

  Admin
  Admin

  Aantal berichten : 34
  Registratiedatum : 21-11-08

  de forumregels Empty de forumregels

  Bericht van Admin wo sep 22, 2010 9:08 am

  Dit forum is bedoeld voor ondersteuning en hulp voor en door gebruikers van de Chevrolet Spark. Voor een optimaal gebruiksgemak is het belangrijk dat dit forum overzichtelijk en toegankelijk blijft. Onderstaande regels helpen dit te bewerkstelligen.

  Het forumbeheer behoudt zich het recht voor deze forumregels te wijzigen en aanvullende regels op te stellen en te wijzigen zonder gebruikers hiervan op de hoogte te brengen.

  Door het registreren van een gebruikersprofiel op dit forum verklaart u akkoord te gaan met alle op het forum geldende regels.

  OPMERKING: Als u één van uw topics niet meer kunt vinden, is het mogelijk dat het gesloten is en in de sectie "Prullenmand" staat. Topics worden naar deze sectie verplaatst indien ze ernstig in strijd zijn met de op het forum geldende regels of een kopie zijn van een ander topic. Bent u het niet eens met de verplaatsing en/of sluiting van een topic, stuur dan binnen 14 dagen na sluiting van het topic een privébericht naar de medewerker die het topic heeft gesloten, onder vermelding van de titel van het betreffende topic. In sommige gevallen kan het forumbeheer besluiten een topic direct te verwijderen. Het komt dan niet in de sectie "Prullenmand" terecht en kan dus ook niet worden teruggehaald.

  Artikel 1: Definitiebepalingen

  1. In de forumregels worden de volgende bijzondere termen gebruikt:
  - Topic: een verzameling berichten met hetzelfde onderwerp, ook wel aangeduid met de term "thread" of "onderwerp"
  - Sectie/forumsectie: een onderdeel van het forum waarin topics kunnen worden geplaatst. De indexpagina is een overzicht van de forumsecties.
  - Admin: De forum eigenaar(s).
  - Beheerder/forumbeheerder: een gebruiker met de hoogste gebruikersrang. Sommige beheerders hebben tevens toegang tot systemen van het Spark forum buiten dit forum. Alle forumbeheerders zijn lid van dezelfde gebruikersgroep. Forumbeheerders zijn te herkennen aan de rang "Beheerder".
  - Moderator: een gebruiker die berichten controleert op ongewenste inhoud tevens lid van het team van medewerkers.
  - Medewerker: een gebruiker die zich bezighoudt met het onderhoud van en het toezicht op het forum of op een andere manier bijzondere taken heeft op het forum. Onder de term "medewerker" vallen zowel moderators en beheerders als bijvoorbeeld technisch medewerkers en ontwerpers. Iedere medewerker heeft onder zijn gebruikersnaam/avatar een titel en zal zo herkenbaar zijn.
  - Avatar: de afbeelding onder een gebruikersnaam
  - Onderschrift: een klein stuk tekst dat en/of een afbeelding die automatisch onder de berichten van een gebruiker wordt weergegeven.
  - Privébericht: een bericht dat via het forum naar één of meerdere bepaalde personen wordt gestuurd, ook wel aangeduid met de afkortingen "PB" en "PM"
  - Emoticon: Een kleine afbeelding die de emotie van de auteur van een bericht weerspiegelt, vaak in de vorm van een gele cirkel met een gezichtsuitdrukking.

  Artikel 2: Algemene bepalingen

  1. Het belemmeren van de normale werking van het forum, op welke wijze dan ook, is niet toegestaan.
  2. Racistische, discriminerende, beledigende, godslasterlijke en/of seksueel getinte en andere mogelijk aanstootgevende uitingen en beelden zijn niet toegestaan. Ook het verwijzen naar websites met dit soort materiaal is verboden.
  3. Het aanprijzen van een product, organisatie of website of enige andere vorm van advertentie wat niets te maken heeft met de Chevrolet Spark is niet toegestaan, tenzij hiervoor door het forumbeheer uitdrukkelijk toestemming is gegeven. Het verwijzen naar websites is toegestaan wanneer hiertoe een redelijke noodzaak bestaat ter beantwoording of formulering van een ondersteuningsvraag of bouwproject.
  4. Het is niet toegestaan meerdere gebruikersprofielen per gebruiker aan te maken zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van het beheer.
  5. Het is ten strengste verboden auteursrechtelijk beschermd materiaal of computerprogramma's waarmee het verkrijgen van dit materiaal mogelijk wordt gemaakt aan te bieden via het forum. Ook het verwijzen naar websites waar dit materiaal te vinden is en/of verwijzingen naar dit materiaal te vinden zijn is verboden.
  6. Het is ten strengste verboden het gebruikersprofiel van een ander te gebruiken zonder toestemming van degene aan wie het gebruikersprofiel toebehoort.
  7. Gebruikers zijn verplicht te allen tijde aanwijzingen van forummedewerkers op te volgen. Eventuele klachten aangaande het handelen van een medewerker dienen per privébericht of e-mail met de betreffende medewerker te worden besproken. Mocht dit voor één van beide partijen geen bevredigend resultaat opleveren, dan mag de klacht worden doorgestuurd naar het forumbeheer. Het oordeel van het forumbeheer is definitief.
  8. Het aangaan van conflicten op het openbare forum is niet toegestaan. Medewerkers bepalen wanneer er sprake is van een conflict.
  9. Het forumbeheer is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van het plaatsen van persoonlijke informatie op het forum. Het plaatsen van persoonlijke informatie van forumleden/-bezoekers anders dan verkopers is verboden. Voorbeelden van persoonlijke informatie zijn: e-mailadressen; adresgegevens; geboortedatum; achternaam.
  10. Het is gebruikers niet toegestaan zich ten onrechte voor te doen als forummedewerker, op welke manier dan ook.
  11. Het bepalen van wat stuitend, onbehoorlijk of onzinnig is, zoals beschreven wordt in de regels, ligt ter beslissing aan het forumbeheer en niet de gebruiker.

  Artikel 3: Bepalingen met betrekking tot gebruikersnamen

  1. Opzettelijk misleidende gebruikersnamen, zoals gebruikersnamen die lijken op die van een medewerker, zijn niet toegestaan.

  Artikel 4: Bepalingen met betrekking tot berichten en topics

  1. Het plaatsen van meerdere berichten achter elkaar is niet toegestaan.
  2. Bij het plaatsen van berichten dient gebruik te worden gemaakt van begrijpelijk Nederlands. Berichten in andere talen dan bovengenoemde taal en berichten in SMS-taal, complexe dialecten of andere niet algemeen begrijpelijke talen zijn niet toegestaan.
  3. Het plaatsen van berichten die louter of grotendeels in hoofdletters en/of vetgedrukt zijn geschreven is niet toegestaan.Dit is voorbehouden aan de medewerkers om zo, een punt of waarschuwing duidelijk te kunnen maken.
  Het is tevens verboden berichten te plaatsen die grotendeels uit emoticons bestaan.
  4. Het is verplicht in de titel van nieuwe topics het onderwerp van het topic kort te omschrijven. Voorbeelden van foutieve titels zijn: "SOS"; "Vraag"; "Probleem"; "Help mij".
  5. De auteur van een nieuwe topic is verplicht voorafgaand aan plaatsing van het topic te controleren of er een open topic met hetzelfde onderwerp op het forum aanwezig is. Indien dit het geval is, dient hij een nieuw bericht te plaatsen in het bestaande topic en af te zien van plaatsing van een nieuw topic.
  6. Het is niet toegestaan een eigen topic kunstmatig omhoog te brengen(Bumping) in het forumoverzicht door het plaatsen van een nieuw bericht in het betreffende topic. Echter, na een redelijke termijn (minimaal 48 uur) sinds de plaatsing van het nieuwste bericht in het topic is het eenmalig toegestaan een eigen topic op bovengenoemde manier omhoog te brengen.


  Artikel 5: Bepalingen met betrekking tot avatars

  1. Indien het forumbeheer van mening is dat een avatar niet overeenkomt met de regels van het forum is het bevoegd het onderschrift aan te passen cq te verwijderen.
  2. Avatars mogen niet breder zijn dan 150 pixels en niet hoger zijn dan 200 pixels.

  Artikel 6: Bepalingen met betrekking tot onderschriften

  1. Indien het forumbeheer van mening is dat een onderschrift niet overeenkomt met de regels van het forum is het bevoegd het onderschrift aan te passen cq te verwijderen.
  2. Afbeeldingen in onderschriften mogen niet breder zijn dan 500 pixels en niet hoger zijn dan 150 pixels.

  Artikel 7: Bepalingen met betrekking tot sancties

  1. Bij overtreding van de op het forum geldende regels kunnen afhankelijk van de overtreding, de volgende sancties worden opgelegd:
  - Uitschakeling van de mogelijkheid om een avatar weer te geven;
  - Uitschakeling van de mogelijkheid om een onderschrift weer te geven;
  - Uitschakeling van de mogelijkheid om privéberichten te versturen;
  - Officiële waarschuwing;
  - Ontzegging van toegang tot het forum;
  - Ontzegging van toegang tot het forum in combinatie met een aanvullende sanctie buiten het forum.
  2. Naast oplegging van de in lid 1 bepaalde sancties kunnen bij overtreding van de op het forum geldende regels de volgende maatregelen worden genomen:
  - Aanpassing van een bericht waarin een overtreding wordt begaan;
  - Verwijdering van een bericht waarin een overtreding wordt begaan;
  - Sluiting van een topic waarin een overtreding wordt begaan;
  - Sluiting van een topic waarin een overtreding wordt begaan en verplaatsing van dit topic naar de forumsectie "Prullenmand";
  - Verwijdering van een topic waarin een overtreding wordt begaan.
  3. De op te leggen sanctie wordt per individuele overtreding vastgesteld door het forumbeheer. In het verleden begane overtredingen kunnen bij de afweging worden betrokken.
  4. De in lid 1 bepaalde sancties worden opgelegd door het forumbeheer.
  5. De in lid 2 bepaalde maatregelen worden genomen door het forumbeheer of daartoe door het forumbeheer aangewezen personen.
  6. Naar aanleiding van ongewenste gedragingen die niet zijn geregeld in deze forumregels of de in artikel 8, eerste lid bedoelde aanvullende regels kan het beheer naar eigen inzicht sancties opleggen.
  7. Met de in lid 6 genoemde ongewenste gedragingen worden gedragingen bedoeld die de sfeer of goede orde op het forum zodanig bedreigen dan wel de werking van het forum zodanig belemmeren dat het niet redelijk zou zijn aan deze gedragingen geen sancties te verbinden.

  Artikel 8: Overige bepalingen

  1. Gebruikers zijn verantwoordelijk voor de inhoud van door hen geplaatste berichten. Het beheer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de berichten van gebruikers. Wel probeert het forumbeheer en daartoe door het forumbeheer aangewezen personen de inhoud van het forum zo goed mogelijk te zuiveren van enige vorm van overtreding.
  Het forumbeheer is in géén geval aansprakelijk voor beschadiging in welke vorm dan ook, door gebruik van onze website of met tijdelijke onmogelijkheid deze website te raadplegen.

  2. Voor specifieke forumsecties kunnen aanvullende regels worden opgesteld. Deze regels worden gepubliceerd in de forumsectie waarop zij betrekking hebben. Aanvullende regels gelden alleen binnen de forumsectie waarin zij zijn gepubliceerd.

  3. Copyright; teksten, lay-out, afbeeldingen, scripts en andere items op deze site vallen onder bescherming van auteursrecht. Kopieën, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een gedeelte van deze site, in welke vorm dan ook zijn niet toegestaan, tenzij vooraf schriftelijke toestemming is verleend door het forumbeheer. Elke inbreuk hierop kan leiden tot burgerrechtelijke of strafrechtelijke vervolging.

  Onder voorbehoud van alle rechten.

   Het is nu zo sep 26, 2021 5:40 am